หมวดหมู่
 
ติดต่อเรา
 
บริการอื่นๆ
 
ผู้ชม
วันนี้ 6
เมื่อวาน 31
ทั้งหมด 14,606
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 6
เมื่อวาน 34
ทั้งหมด 16,656
 บริการของเรา

           ดำเนินธุระกิจเกี่ยวกับ การฝึกอบรมหลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นบริการหลักของบริษัทฯ 

          โดยฝึกอบรมหลักสูตร ด้านเทคนิคความปลอดภัยในการทำงานแบบ (In-House Training) ในสถานประกอบการ ดังนี้

  1. หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย (Driving Forklift Safety) : หลักสูตร 1 วัน
  2. หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ พนักงานทุกคน ,พนักงานใหม่ ,พนักงานที่เปลี่ยนงาน  (ตาม พรบ. ความปลอดภัย 2554) : หลักสูตร 1 วัน
  3. หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) : หลักสูตร 1 วัน
  4. หลักสูตร ปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณี สารเคมีรั่วไหล : หลักสูตร 1 วัน
  5. หลักสูตร ผู้บังคับ ,ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุม  ปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (Overhead Crane) : สูตร 2 วัน
  6. หลักสูตร ผู้บังคับ ,ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุม  ปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่น (Mobile Crane) : สูตร 3 วัน
  7. หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย JSA ( Job Safety Analysis ) : สูตร 1 วัน

        (ทุกหลักสูตรได้รับวุฒิบัตร) และบริษัทฯรับออกแบบหลักสูตรตามที่สถานประกอบการต้องการ

        นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา เรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหาร และจัดการระบบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

        อย่างเป็นระบบโดยไม่คิดค่าบริการ (ฟรี) ด้วยความเต็มใจให้บริการดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอนำเสนอหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานฯ มายังท่าน เพื่อพิจารณาในเรื่องการเสนอราคาในการฝึกอบรมฯ (In-House Training)


บริษัท อี พี เอ็น เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด

EPN Safety Center Co.,Ltd.

 
เว็บสำเร็จรูป
×